Tribal Development Commissionerate, Maharashtra

Published on November 2, 2011 by   ·   No Comments

अपर आयुक्त
आदिवासी विकास – नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती
भरती प्रक्रिया-२०११
 
: उत्तरपत्रिका

 
आयुक्त कार्यालय,
नाशिक –  भरती प्रक्रिया
(करार पद्धतीने)अपर

आयुक्त-नागपूर:मागासवर्गीय अनुशेष – भरती प्रक्रिया अपर

आयुक्त-नागपूर:


अनुशेषअपर

आयुक्त-नागपूर:


अपंग भरती प्रक्रिया-२०११न्यू. ब. – २०११-२०१२ – प्रारूप आराखडा – नाशिक न्यू. ब. – २०११-२०१२ – प्रारूप आराखडा – ठाणेन्यू. ब. – २०११-२०१२ – प्रारूप आराखडा – नागपूरन्यू. ब. – २०११-२०१२ – प्रारूप आराखडा – अमरावती

 भरती प्रक्रिया-२०११ : अपर आयुक्त-नाशिक:


अपंग उमेदवारांसाठीमहत्वाची सूचना

 भरती प्रक्रिया-२०११ : अपर आयुक्त-नाशिक:


महत्वाची सूचनाभरती प्रक्रिया-२०११ : अपर आयुक्त-
ठाणे: महत्वाची सूचनाभरती प्रक्रिया-२०११ : अपर

आयुक्त-नागपूर: महत्वाची सूचना

 

भरती प्रक्रिया-२०११ : अपर आयुक्त 
अमरावती : बैठक क्रमांक यादीभरती प्रक्रिया-२०११ : अपर आ
युक्त  ठाणे: बैठक क्रमांक
यादी


भरती प्रक्रिया-२०११ : अपर आयुक्त –
नागपूर:
बैठक क्रमांक यादी


भरती प्रक्रिया-२०११ : अपर आयुक्त-नाशिक:

बैठक क्रमांक यादी

 


ATC NAGPUR – AIR HOSTESS TRAINING

 एकलव्य रेसि. पब्लिक स्कूल – शिक्षक भारती प्रक्रिया
– २०११

 


विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत प्रशिक्षणभरती प्रक्रिया – २०११ : अपर आयुक्त – ना
शिक

जाहिरात


भरती प्रक्रिया – २०११


: अपर आयुक्त – नागपूर
 
जाहिरात
भरती प्रक्रिया – २०११


: अपर आयुक्त – अमरावती
 
जाहिरात


भरती प्रक्रिया – २०११


: अपर आयुक्त –

ठाणे  जाहिरात
नामवंत इंग्रजी माध्यमाच्या
 शाळेमध्ये
प्रवेश – नामांकित संस्था अभिस्वारस्यनामवंत इंग्रजी माध्यमाच्या
 शाळेमध्ये
प्रवेश – नामांकित संस्थांसाठी प्रस्ताव फॉर्म

 आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांचेसाठीविभागांतर्गत परीक्षेच्या नमुना प्रश्नपत्रिका

                                    


National Tribal Award


आदिवासी सेवक पुरस्कार

 एकलव्य रेसि. स्कूल भरतीभरती प्रक्रिया
२०१०

-

निकालपदव्युत्तर पदवीधर प्रशिक्षित शिक्षक
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षककेंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्यु. ब.) अंतर्गत सन २०१० मध्ये राबवायच्या
योजनांबाबत मार्गदर्शक सूचनाभरती प्रक्रिया – शुद्धिपत्रक (२० सप्टेंबर २०१०)शिक्षक / शिक्षकेतर पद भरती साठी जाहिरात  :     
मराठ
ी /  

इंग्रजी आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामवंत इंग्रजी माध्यमाच्या
शाळेत प्रवेशबाबत शासन निर्णय


आदिवासी विद्यार्थ्यांना जवळच्या नामवंत
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेशबाबतAdmission to Renowned English Medium
School


भामरागढ़ प्रकल्प – वर्ग ४ भरती प्रक्रि
या –


अंतिम निवड यादी आणि
प्रतीक्षा यादी


देवरी प्रकल्प – वर्ग ४ भरती प्र
क्रिया –


अंतिम निवड यादी आणि प्रतीक्षा यादी


एकलव्य पब्लिक स्कूल – भरती प्रक्रिया निकालएकलव्य पब्लिक स्कूल –  अंतिम निवड झालेल्या
उमेदवारांसाठी सुचना


अपर आयुक्त नाशिक – भरती प्रक्रिया
(२०१०)


अपर आयुक्त नाशिक – भरती प्रक्रिया
जाहिरात
(2009)अपर आयुक्त नाशिक – माध्यमिक शिक्षक – निवड यादी


अपर आयुक्त नाशिक – माध्यमिक शिक्षक – प्रतीक्षा
यादी


शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांना पुरवठा करावयाच्या अन्नधान्य, कडधान्य
व इतर किराणा मालाचे दर


(सुधारित दर)


शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांना लेखन व शौक्षणिक
साहित्य करीता मान्य करण्यात आलेले दर

 

Article source: http://mahatribal.gov.in

Incoming search terms:

  • www mahatribal com
  • www mahatrible com
  • www maha tribal com
  • Mahatrible com
  • अपर आयुक्त आदिवासी विकास - नाशिक - भरती प्रक्रिया निकाल
  • tribal development commissionerate
  • www mahatribal gov in
  • tribal development
  • mahatribal gov in
  • आदिवासी विकास ठाणे
Readers Comments (0)
Ad Space
Search Here
Move To
India Against Corruption